Иселеништво

Блек-џек, покер и слот машини, се негово секојдневие. Но секогаш е од другата страна. Никогаш не се навлекол на коцкарските игри иако се дел од неговиот живот повеќе од 25 години. Светот му е мал за да го собере она што го поседува. Австралија, Англија, Малта но и Гана и Танзанија биле неговите места на живеење.

ИСТОРИСКИОТ РАЗВОЈ НА ИСЕЛУВАЊЕТО ОД МАКЕДОНИЈА (ПРВ ДЕЛ)

Развојниот пат на македонското иселеништво во основа се совпаѓа со развојот на настаните на Балканот и уште повеќе во зависност од тоа како се движеле настаните околу Македонија. Како резултат на тоа преселничките печалбарски движења на Македонците и нивниот интензитет биле условени, пред с#, од тешките економски услови за живеење и работа, а во многу помалку случаи и од причини што имаат национално-политички карактер. Тешките, лоши, често и невозможни услови за живеење и постојаната борба за опстанок присилиле голем број Македонци да се определат, покрај другото, и за печалбарството.

Уште сега огласите за вработување за во странство се преплавени со префиксот ИТНО, односно дека итно им требаат работници за работа во секторот Туризам и хотелиерството главно во луксузни ресторани и хотели во Малта, Доха, Катар и популарната Јужноафриканска Република.

Со цел зајакнување на врската со македонското иселеништво, развој на комуникацијата, заштитата на националните интереси и искористување на потенцијалите на македонската дијаспора...

© 2017 - 2020 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Search