Вести

Интервју - 04.11.2019 г. - Македонска Радио Телевизија (МРТ) Сателитски канал, Емисија: МАКЕДОНСКИ ВРЕДНОСТИ.
Тема: македонската дијаспора, организациската поставеност за комуникација со дијаспората, институционалните активности на државата кон дијаспората, активностите на граѓанските организации во улога на зајакнување на врската со мак.дијаспора, проектните активности на Центарот за информативна поддршка НОВ КОНТАКТ – Македонија, како и моите лични ставови и заложби за зајакната врска со македонското иселеништвото во светот, објавени во моите три книги, и триесетина научни трудови, во национални и меѓународни списанија.

Новата наставна програма за изучување на македонскиот јазик во училиштата во Нов Јужен Велс, вчера, свечено им беше предадена на претставниците на "Македонскиот просветно-училишен одбор на Нов Јужен Велс", во седиштето на Националното тело за стандарди во образованието...

Скопје, 25.03.2019 - Донирани сто (100) книги за македонската дијаспора во Нов Зеланд

Со цел негување и зачувување на македонскиот јазик, литература и култура, традиционални и историски вредности, зајакнување на врската со македонската дијаспора без разлика каде и да е во светот, Центарот за информативна поддршка Нов Контакт – МАКЕДОНИЈА од Скопје, донираше 100 книги за македонската заедница во Нов Зеланд.

„Она што официјално како податок постои во НБРМ е дека на годишно ниво помеѓу 460-500 милиони евра влегуваат официјално.Меѓутоа, неофицијално, бројките одат и до една милијарда, што е огромен капитал кој влегува во Македонија”, истакнува Адеми.

Скопје, 28 април 2018 (МИА) - Неопходна е континуирана соработка меѓу македонските организации во дијаспората, македонските национални малцинства во соседните земји и невладиниот сектор со матичната држава-Република Македонија.

Државната поддршка за граѓанските организации е еден од клучните елементи за обезбедување на финансиска одржливост на граѓанското општество. Во развиените демократски земји, финансиската поддршка за граѓанските организации (ГО) е доминантно обезбедена преку директно финансирање од буџетот на земјите, додека во Македонија, и покрај декларативната заложба на Владата за поддршка на граѓанскиот сектор, во пракса постои недостаток на политичка волја за таквата поддршка.

© 2017 - 2021 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Барај