Вести

Центар за информативна поддршка „Нов Контакт“ - Македонија (невладина, непартиска и непрофитна организација)

01 26.03.2019Скопје, 25.03.2019 - Донирани сто (100) книги за македонската дијаспора во Нов Зеланд

Со цел негување и зачувување на македонскиот јазик, литература и култура, традиционални и историски вредности, зајакнување на врската со македонската дијаспора без разлика каде и да е во светот, Центарот за информативна поддршка Нов Контакт – МАКЕДОНИЈА од Скопје, донираше 100 книги за македонската заедница во Нов Зеланд. Книгите се од македонски автори, издадени од македонски издавачки куќи и опфаќаат најразлична возраст. Донацијата содржи македонска литература и граматика, лектири од македонски автори, букварки, боенки за помладите, прирачници за правилен македонски говор, македонски приказни, речници за македонски и англиски јазик за најмладите, постери и сложувалки како помагала за полесно учење на македонската азбука, книги и романи за повозрасните, и друга литература корисна за македонското училиште во Нов Зеланд.
Донацијата се реализираше со активност на Секцијата на млади во Центарот за информативна поддршка Нов Контакт – Македонија, како и со поддршка на нашиот соработник и донатор г-дин Александар Пасков, кој 40 години живее во Monthey – Швајцарија. Таа се одвиваше под менторство на д-р Златко Николоски – Претседател на Центарот за информативна поддршка Нов Контакт – Македонија, а во соработка со преставникот на Заедницата на Македонци во Нов Зеланд г-дин Сион Ставровски, од Auckland, New Zealand, со кого развиваме и други проекти од интерес за зајакнување на врската со Македонија и македонската дијаспора во Нов Зеланд.

02 26.03.2019     03 26.03.2019     04 26.03.2019
             
05 26.03.2019     06 26.03.2019     07 26.03.2019
© 2017 - 2020 mkdinfodiaspora.mk All Rights Reserved. Developed By Cube Systems

Search